Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Zo života našej farnosti v r.2023

Zo života našej farnosti v r.2023

  Zo života našej farnosti v r.2023

Z podujatí vyberáme:
– Koledovanie Dobrá novina
– farské biblické katechézy pre dospelých
– rekolekcia kňazov hlohoveckého dekanátu v Merašiciach ( 6.3.)
– začiatok prác na výmene strešnej krytiny farského kostola v Merašiciach ( 6.3.)
– ukončenie prác na výmene strešnej krytiny farského kostola ( 5.4.)
– farská púť do Fatimy ( 15.4.- 18.4.)
– prvé sv. prijímanie ( 21.5.)
– požehnanie áut a motoriek
– 1.výročie posviacky mariánskeho stĺpu na „ Lužbetke“ ( 15.9., sv.omša pri stĺpe)
– milión detí sa modlí ruženec ( 18.10.)
– Červená streda- prenasledovaní kresťania ( 22.11.)
– 115.výročie založenia Prvého bírešského spolku v Merašiciach vdp. A.Gramantikom
– Mimoriadna zbierka na splátku opravy strešnej krytiny farského kostola

V uplynulom roku sme zaradili viac adorácií- celodenných poklôn Sviatosti Oltárnej. Vďaka niekoľkým ženám sa zlepšil spev pri liturgických sláveniach vo farskom kostole- pravidelne sa stretávajú na nácvik spevu. Veriaci farnosti sa zapojili aj do mimoriadnej zbierky na pomoc chudobným kresťanom na Blízkom východe ( Libanon, Sýria), ktorú organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi. Vyzbieralo sa viac ako 700 Eur…

Pán Boh „zaplať“ všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a venovali svoj záujem, čas, ruky, modlitby…

Z duchovného života:
Počet krstov: 3, Prvé sv.prijímanie: 5, Sobáše:1, Pohreby: 7 

O správca farnosti

pozri tiež

Aký bol život v našej farnosti v r.2022

Aktivity vo farnosti v roku 2022 Úprimné Pán Boh zaplať najmä: p.kostolníkom, miništrantom, lektorom, upratujúcim, …