Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Farské oznamy 16.6.2024

Farské oznamy 16.6.2024

FARSKÉ OZNAMY
na 11.nedeľu v cezročnom období 16. 6. 2024

 

Pondelok
17. 6. 2024 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie a prosba o zdravie k životnému jubileu 70 rokov života

utorok
18. 6. 2024 Liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice na úmysel ordinára

streda
19. 6. 2024 Liturgický kalendár: féria

štvrtok
20.6. 2024 liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová za novokňazov, za posvätenie kňazov, za kňazské a rehoľné povolania

Piatok
21. 6. 2024 liturgický kalendár: sv. Alojza Gonzagu, , rehoľníka, spomienka
9.00 Merašice za zomrelých kňazov

Sobota
22.6.2024 liturgický kalendár: féria
16.00 Kapince za duše v očistci
18.30 Biskupová + Jozef, Vladimír a Alojz

Nedeľa
23.6.2024 Liturgický kalendár: Dvanásta nedeľa v cezročnom období
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka ne energie. Pán Boh zaplať.
Zapisujem úmysly sv.omší na mesiace júl a august. Prosím písomne.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu birmovania v našej farnosti. Zvlášť ďakujem p. starostke v Merašiciach a OÚ Merašice za ústretovosť a výbornú spoluprácu, ďakujem všetkým brigádnikom.
Duchovná kytica pre novokňazov : modlili sme sa novénu od 6.-14.6.,7.6. na Slávnosť Božského srdca sme za novokňazov a všetkých kňazov prosili pri celodennej adorácii od 9.00-17.00. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Ako ďalší duchovný dar darujeme verejné čítanie Božieho slova v nedeľu 30.6.od 14.30-17.30 vo farskom kostole. Prosím 12 dobrovoľníkov zapísať sa v sakristii. Každý bude čítať 15 minút nahlas z ambóny, na začiatku a konci čítania príslušné modlitby , začína sa Matúšovým evanjeliom. Kostol bude otvorený pre všetkých.
Najbližšia plánovaná 1-dňová farská púť bude 21.9.2024 na Svätý Kopeček do Olomouca a pútnické miesto Štípa u Zlína. V Kroměříži bude ochutnávka omšového vína v arcibiskupských pivniciach. Zapisovanie neskôr.
Pripomínam veľkú jesennú zbierku na doplatenie opravy strechy farského kostola.
• Počas mojej neprítomnosti zastupuje fara v Hornom Trhovišti tel. 033- 7444112.

O správca farnosti

pozri tiež

Aký bol život v našej farnosti v r.2022

Aktivity vo farnosti v roku 2022 Úprimné Pán Boh zaplať najmä: p.kostolníkom, miništrantom, lektorom, upratujúcim, …