Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Homília na 2.adventnú nedeľu ( 5.12.2021)

Homília na 2.adventnú nedeľu ( 5.12.2021)

 Bratia a sestry!

Ak pochopíme slová „ pripravte cestu Pánovi“ len tak, že my sami musíme v sebe niečo urobiť a ak sa nám to podarí, sme spokojní, že sme dosiahli, čo sme chceli, nepochopili sme evanjelium. Ak vás v tejto chvíli napadli myšlienky ohľadom nejakých predsavzatí na advent, nemýlite sa, lebo presne na to som narážal. Samozrejme, že snaha a odriekanie sú dôležité, ale len vtedy, ak slúžia ako prostriedok a v rozumnej miere. Veľmi dôležité je pochopiť, že akékoľvek predsavzatie je dobré len vtedy, ak ma bližšie posunie ku Kristovi, ak umožní, aby som Ježiša prijal do svojho života. Prijal nie ako čestného hosťa, ktorého síce s úctou pozvem, vypočujem a zariadim sa podľa svojho, ale ako toho, ktorého slovo bude pre mňa najvyšším kritériom ako manažovať svoj život. Ak sv. Ján Krstiteľ dáva radu, aby sme znížili vrchy , máme skúmať, čo vyčnieva v našom živote natoľko, že je prekážkou pre pôsobenie Boha v nás. Známy biblický príbeh o babylonskej veži je skvelým vysvetlením, keďže nám pripomína našu pýchu, ktorá  najviac vyčnieva. Prázdne doliny sú obrazom toho, čo nám treba doplniť. Čo nám najviac a najčastejšie chýba? Láska a pokora. Z toho, čo najviac vyčnieva ako zlé v mojom živote a čo mi najviac chýba, treba vyvodiť konkrétne predsavzatia. Je to oveľa účinnejšie, než predsavzatia, ktoré nemajú žiadny dopad na môj život a sú úplne zbytočné. Aj keby som celý advent nejedol sladkosti alebo nepil alkohol či nepozeral tv, nič to neznamená, ak to nie je prostriedok, ktorý ma bližšie posunie ku Kristovi. Veľmi často je to totiž tak, že predsavzatia sú nasmerované skôr k nám samotným než k prehĺbeniu života s Bohom. Nezabudnime teda, že povrchné prežívanie adventu  vedia kresťana skôr k jeho vlastnej osobe, než ku Kristovi.

                                                                      Ľudovít Malý   

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …