Aktuálne správy
Domov / PODCASTY,HOMÍLIE / Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Určite nás trápi, ak niekto z našich blízkych odmieta modlitbu, spoveď i samotnú sv.omšu, ak je ľahostajný k osobe Pána Ježiša. Možno nás aj zarmucuje situácia veľkého množstva ľudí, ktorí Ježiša nepoznajú, neveria v neho a zúfalo potrebujú uzdravenie. Túžime, aby sa takí ľudia s Ježišom stretli, lebo len On môže uzdraviť nás a čokoľvek v nás. Štyria priatelia z evanjelia mali piateho priateľa, ktorý bol ochrnutý. Predsavzali si, že mu pomôžu. Dopravili ho k Ježišovi a on ho uzdravil nie len telesne ale mu aj odpustil hriechy ( por. Lk 5, 17-26) . Nuž, obrovské šťastie pre ochrnutého, podarili sa, povieme si. Nebolo to však také jednoduché. Pozrime sa bližšie na tento príbeh a pokúsme sa byť pozorní, aby sme odhalili a pochopili, čo môže pomôcť nám, keď chceme iných priviezť k Ježišovi.  Hneď na začiatku celej akcie mali štyria priatelia dobrý úmysel- pomôcť svojmu priateľovi. Od počiatku dôverovali, že práve Ježiš môže účinne pomôcť. Lepšiu počiatočnú pozíciu už ani nemohli mať. Ako prvé museli presvedčiť ochrnutého, aby súhlasil. To bola, zdá sa, najväčšia prekážka. Ochrnutý zrejme nemal vieru v Ježiša. Nevieme, čo presne tí štyria urobili, aby ho presvedčili, možno dal na nich práve preto, že boli jeho priatelia. Ďalšia prekážka na sprievod s ochrnutým čakala  okolo domu, v ktorom sa Ježiš nachádzal. Zástup ľudí bol tak veľký, že nebolo možné prejsť. Štyria priatelia sa nenechali  odradiť, premýšľali, aké sú možnosti a našli netradičné a odvážne riešenie: vyšli na strechu a ochrnutého spustili priamo pred Ježiša. Snáď netreba pripomínať, že okrem dôvtipu museli byť opatrí aj v manipulácii s lôžkom, na ktorom ochrnutý ležal. Určite zazneli  reakcie zo  zástupu na tento nápad a možno aj sám ochrnutý mal obavu. Podarilo sa.   Ježiš urobil veľký zázrak: ochrnutý bol uzdravený a k tomu ešte mu boli odpustené hriechy. Priznám sa, že na tomto príbehu ma fascinuje dôvtip, vynaliezavosť,  odvaha a vytrvalosť tých štyroch. To všetko bolo ale poháňané niečím, čo pochválil aj samotný Ježiš. Čo stálo v pozadí tohto zázraku? Viera týchto štyroch hrdinov. Viera uzdravuje. Naša viera môže aj iných priviesť k Ježišovi. Ak premýšľate o tom, ako pomôcť , práve na nosidlách vašej viery, ktorá síce  bude skúšaná ťažkosťami,  môžete predsa kohokoľvek dostať k Ježišovi. Ak sa vám bude zdať, že je tam veľký zástup, nevzdávajte to, lebo práve modlitba je spôsob, ako spustiť kohokoľvek priamo pred Ježiša. A On sám rozhodne, čo urobí. Ježiš vždy odpovie na našu vieru. Nevzdávajte to s inými a okrem vytrvalosti skúste aj trocha vynaliezavosti a dôvtipu. Oboje tak zúfalo chýba toľkým kresťanom.  Musíme ale počítať aj s tým, že adepti na záchranu odmietnu Božiu pomoc. Každý je v tomto strojcom svojho osudu, ktorý nájde svoje naplnenie vo večnosti alebo, žiaľ, v zatratení.

                                                                    Ľudovít Malý     

O správca farnosti

pozri tiež

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť …