Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 9.1.2022

Farské oznamy 9.1.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na sviatok Krstu Pána 9. 1. 2022

pondelok
10. 1. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- ruženec za prenasledovaných kresťanov-vedie kňaz
17.00 Merašice + Jozef a Magdaléna Škodoví

utorok
11. 1. 2022 Liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- ruženec za duše v očistci- vedie kňaz
17.00 Merašice + Anna Bulková ( 1.výr.) a + Rastislav

streda
12. 1. 2022 liturgický kalendár: féria

štvrtok
13. 1. 2022 liturgický kalendár: féria

Piatok
14. 1. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- pobožnosť krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov
17.00 Merašice + Emil a Anna Kuchároví, + deti,reh.sestra Agneška Molnárová

Sobota
15.1.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Jaroslav Majgot ( 1. Výr.)

Nedeľa
16.1.2022 Liturgický kalendár: 2.nedeľa v cezročnom období
Pri sv.omšiach požehnanie sviec
8.00 Biskupová+ Peter Gráčik a + z rodiny
9.30 Kapince za prenasledovaných kresťanov
11.00 Merašice za farníkov

Katechéza detí ( 1.sv.pr.) v piatok 14.1.po sv.omši v Merašiciach.
Zbierka na energie na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za každú formu pomoci.
Požehnanie sviec pri sv.omšiach budúcej nedele 16.1.2022.
• Opatrenia bohoslužby: max.30 účastníkov len očkovaní a prekonaní ( OP).

Na Slovensku vznikla kampaň „7 týždňov za prenasledovaných kresťanov“, ktorá bude trvať od 7. januára do 24. februára 2022. Kampaň má aj svoju oficiálnu webovú stránku: https://7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk/ Sú na nej aj zaujímavé štatistiky: každý deň umrie za Pána Ježiša v priemere 11 ľudí, čo znamená, že každé dve hodiny je zavraždený jeden kresťan. Celkovo je dnes prenasledovaných 300 miliónov kresťanov po celom svete. Nepriateľom pravej viery je aj militantný islamizmus, liberalizmus no najmä ľahostajnosť .V priebehu týchto siedmich týždňov prosia organizátori o ľubovoľnú modlitbu obetovanú za prenasledovaných kresťanov a zvlášť odporúčajú ruženec, zvlášť v piatky potom vyzývajú na modlitbu krížovej cesty. Stránka pokračuje: Každý týždeň sa pritom bude kampaň modliť za inú časť sveta:
1. týždeň: za kresťanov v Severnej Amerike
2. týždeň: za kresťanov v Ázii
3. týždeň: za kresťanov v Afrike
4. týždeň: za kresťanov v Južnej Amerike
5. týždeň: za kresťanov v Európe
6. týždeň: za kresťanov v Austrálii a Oceánii
7. týždeň: za kresťanov na celom svete
Naša farnosť Merašice sa zapojí do tejto iniciatívy, ako je už aj vidieť z farských oznamov. Pripojíme sa najmä modlitbou ruženca, pobožnosťou krížovej cesty a ďalšími aktivitami. Povzbudzujem k účasti.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 21.nedeľu v cezročnom období 21. 8. 2022 pondelok 22. 8. 2022 liturgický …