Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 16.1.2022

Farské oznamy 16.1.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Druhú nedeľu v cezročnom období 16. 1. 2022

pondelok
17. 1. 2022 liturgický kalendár: sv. Antona, opáta, spomienka
16.30 Merašice- ruženec za prenasledovaných kresťanov-vedie kňaz
17.00 Merašice + Anna a Jozef Ďureje a + z rodiny

utorok
18. 1. 2022 Liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- ruženec k sv. Michalovi, archanjelovi, za duše v očistci- vedie kňaz
17.00 Merašice + rodičia a ostatní + z rod. Červeňovej

streda
19. 1. 2022 liturgický kalendár: féria

štvrtok
20. 1. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Biskupová- ruženec za duše v očistci
17.00 Biskupová za duše v očistci a prenasledovaných kresťanov
po sv. omši adorácia za prenasledovaných kresťanov

Piatok
21. 1. 2022 liturgický kalendár: sv. Agnesy,panny a mučenice, spomienka
17.00 Merašice + Anna Chovancová a + rodičia Kočnároví
po sv. omši biblická katechéza

Sobota
22.1.2022 liturgický kalendár: Sv. Vincenta, diakona, ľubovoľná spomienka
8.00 Merašice + Pavol a Katarína Candrákoví a + z rodiny

Nedeľa
23.1.2022
Liturgický kalendár: 3.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová+ Ján a Rozália Bílení,Rudolf,Jozef,star.rodičia
9.30 Kapince + rodičia Jozef a Cecília Kucharoví
11.00 Merašice za farníkov

• Nasleduje požehnanie sviec…Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej modlitba ruženca za duše v očistci a adorácia.
• Biblická katechéza dospelí v piatok 21.1.po sv.omši v Merašiciach.
• Zbierka na cirkevné školstvo na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za milodary.
• Pripomínam kampaň 7 týždňov za prenasledovaných kresťano, zapojila sa aj naša farnosť ( adorácie, ruženec, sv.omše i pobožnosť krížovej cesty ).
• Chcem pochváliť rodičov, najmä mamičky, prvoprijímajúcich detí, že zodpovedne pristupujú k príprave svojich detí. Veľmi ma to teší a som rád, že v našej malej farnosti môžeme poukázať na takého dobré príklady ( ako tomu bolo u väčšiny rodičov aj po iné roky).
• Prihláseným na farskú púť do Medžugoria: ak nenastanú vážne okolnosti, putovať budeme v júni tohto roka 2022. Termín sa vyjasní v najbližších dňoch, potom oslovím každého prihláseného, aby potvrdil, rsp. zrušil svoju účasť.
• Avizujem 1- dňovú farskú púť na pútnické miesta Moravy. Presný termín vo farských oznamoch.
• Opatrenia bohoslužby: max.30 účastníkov len očkovaní a prekonaní ( OP).
• Vyúčtovanie energií za kostoly a farskú budovu za r. 2021 ( prečítanie info).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.5.2023

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu 21. 5. 2023 Pondelok 22. 5. 2023 liturgický kalendár: …