Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.1.2022

Farské oznamy 30.1.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na štvrtú nedeľu v cezročnom období 30. 1. 2022

pondelok
31. 1. 2022 liturgický kalendár: sv. Jána Bosca,kňaza, spomienka
17.00 Merašice za Božie požehnanie rodina Lysovej a Candrákovej

utorok
1. 2. 2022 Liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + František Candrák a + z rodiny

streda
2. 2. 2022 liturgický kalendár: Obetovanie Pána, sviatok
17.00 Kapince + Emil, Helena,Jozef,Mária ( požehnanie sviec- hromničiek, priniesť si sviece; svätoblažejské požehnanie)

štvrtok
3. 2. 2022 liturgický kalendár: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
17.00 Biskupová za duše v očistci ( svätoblažejské požehnanie)

Piatok
4. 2. 2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice +Ján Lyso s + z rodiny (adorácia; svätoblažejské požehnanie)

Sobota
5.2.2022 liturgický kalendár: sv. Agaty, panny a mučenice, spomienka
8.00 Merašice za Božie požehnanie rodine Pogádyovej

Nedeľa
6.2.2022 Liturgický kalendár: 5.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Lýdia Kupcová ( 1.výr.)
9.30 Kapince + František Harasty
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes o 15.00 v Biskupovej ruženec za duše v očistci a katechéza na tému: hriechy proti Duchu Svätému ( téma na podnet veriacich).
SPOVEDANIE: v týždni hodinu pred sv.omšami,CHORÝCH v piatok dopoludnia.
• Zbierka na cirkevné školstvo v našej arcidiecéze 82,40 Eur. Pán Boh zaplať.
Katechéza detí k 1.sv.pr. v piatok 4.2.po sv.omši v Merašiciach.
• Kampaň 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov pokračuje, zapája sa aj naša farnosť, nezabudnite na tento dôležitý úmysel ( adorácia, ruženec, sv.omše, pobožnosť krížovej cesty, dobré skutky, obety ).
V utorok 1.2.po sv. omši bude v kostole v Merašiciach stretnutie s redaktorkou časopisu Moja arcidiecéza, ktorá bude robiť s veriacimi rozhovor a následne pripraví prezentačný článok o našej farnosti. Prosím, aby určite prišli: kostolníci ( zo všetkých obcí), miništranti ( starší), niekto: za lektorov,za ER, vedúca ružencového spoločenstva, za modlitby matiek, synodálny zástupca,za rodičov provoprijímajúcich.
• Hriechy proti Duchu Svätému:1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo 2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si .3. Odporovať poznanej zjavenej pravde. 4. Závidieť blížnemu Božiu milosť .5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu. 6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti. Katechéza k týmto hriechom bude v MER o týždeň.
Otvorená nedeľná homília: Obyvatelia Nazareta chceli Ježiša zabiť. Nakoniec sa tento ich zámer nepodaril napriek tomu, že Ježiša na zráz vrchu vyhnali a nechýbalo veľa, aby ho zavraždili. Otázka znie: prečo sa im to nakoniec nepodarilo? ( text Lk 4, 21- 30) ( projektom otvorená homília chcem prispieť k motivácii čítať častejšie Sv.písmo s vierou. Homíliu, ktorú takto v nedeľu ( nie každú) prednesiem, akoby nedokončím a na záver homílie zaznie otázka, na ktorú odpoveď veriaci hľadajú sami, čiže musia si text doma prečítať s vierou  a uvažovaním s modlitbou hľadať odpoveď). 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 26.2.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Prvú pôstnu nedeľu 26. 2. 2023 Pondelok 27. 2. 2023 liturgický kalendár: …