Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 24.7.2022

Farské oznamy 24.7.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 17.nedeľu v cezročnom období 24. 7. 2022

pondelok
25. 7. 2022 liturgický kalendár: sv. Jakuba,apoštola, sviatok
17.30 modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Merašice+ rod.Emil a Anna Kuchároví, deti a rehoľná sestra Anežka Molnárová

utorok
26. 7. 2022 Liturgický kalendár: sv. Joachima a Anny, rodičov
preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
17.30- 18.00 adorácia ( za starých rodičov a seniorov našej farnosti)
18.00 Merašice +Jolana Majgotová

streda
27. 7. 2022 liturgický kalendár: sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

štvrtok
28.7. 2022 liturgický kalendár:féria

Piatok
29. 7. 2022 liturgický kalendár: sv.Marty,Márie a Lazára, spomienka
18.00 Merašice + rod.Anna a Marta Chovancoví,syn Juraj Gábriš

Sobota
30.7.2022 liturgický kalendár:bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľné spomienka

Nedeľa
31.7.2022 Liturgický kalendár: Osemnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Michal a Alžbeta Sucháňoví
9.30 Kapince + rodina Galániová a Plešková
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie je dnes, Pán Boh zaplať.
Dnes slávime Svetový deň starých rodičov a seniorov. Modlitba za nich je to najmenej, čo môžeme pre nich urobiť, okrem toho nejaký skutok lásky…
• Záujemcovia o púť do portugalskej Fatimy 13.5.2023 sa môžu prihlasovať.
• Knižný tip: kompletné vydanie diela Ježiš Nazaretský od J. Ratzingera, vydavateľstvo Dobrá kniha.
V seriáli Spoločenská etiketa platí aj v kostole si nasledujúce nedele priblížime hlavné zásady správania sa v kostole. Prosím, venujte týmto informáciám pozornosť. Pravidlá etikety platia už pri vstupe do kostola: do kostola prichádzame oblečení čisto, vkusne a v nedele aspoň trocha sviatočne. Ženy by sa mali vyhnúť minisukniam a hlbokým výstrihom, muži príliš krátkym nohaviciam. To, čo si dnes mnohí najmä v lete obliekajú do kostola, je vhodné skôr na kúpalisko, šport alebo voľný čas. Voľba oblečenia je vecou voľby, ktorá má vychádzať z toho, kam ideme a s kým tam budeme. Kostol je dom Boží, prichádzame na stretnutie so živým Bohom, oblečenie by malo rešpektovať najmä túto skutočnosť a potom aj to, aby sme svojím oblečením iných nepohoršovali, nevyrušovali. V mnohých kostoloch v zahraničí by vás v nevhodnom oblečení dovnútra nevpustili a to ani na prehliadku kostola, nieto ešte na sv. omšu. Prosím vás, aby ste túto zásadu rešpektovali. Ďakujem. ( Neodpustím si poznámku, že bohužiaľ, či v školstve ale najmä v rodinách, väčšina rezignovala na výchovu v oblasti slušného správania. Realita je niekedy doslova katastrofálna, ľudia neovládajú ani len bežné základy slušného správania, preto som sa rozhodol zaradiť do oznamov aj túto rubriku).
• ( Merašice: po sv.omši si pred kostolom môžete vyzdvihnúť modlitbu zverenia Trnavskej Panne Márii a rozobrať si aj všetky čísla časopisu Víťazstvo srdca, ktoré tam nájdete).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …