Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 31.7.2022

Farské oznamy 31.7.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 18.nedeľu v cezročnom období 31. 7. 2022

pondelok
1. 8. 2022 liturgický kalendár: sv. Alfonza M.de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,spom.
18.00 Merašice na úmysel ordinára

utorok
2. 8. 2022 Liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice +Ľudmila a rod.Pekarovičoví,vnučka Gabriela a ostatní + z rodiny

streda
3. 8. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok
4.8. 2022 liturgický kalendár: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
18.00 Biskupová za duše v očistci, zvlášť za tie, na ktoré si nik osobitne nespomína

Piatok
5. 8. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota
6.8.2022liturgický kalendár:PREMENENIE PÁNA, sviatok

Nedeľa
7.8.2022Liturgický kalendár: Devätnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Terézia a Ján Májekoví a + deti Oľga,Jaroslav a Cecília
9.30 Kapince + starrod.Ukropcoví a Farkašoví a všetci + z rodiny
11.00 Merašice za farníkov

SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv.omšami, chorých v stredu dopoludnia.
Odpustky „ Porciunkuly“ možno získať 2.augusta za nábožnú návštevu farského kostola + modlitba Otče náš a Verím v Boha a obvyklé podmienky.
• Spoločenská etiketa v kostole. Vchádzanie do kostola: ak sú drevené dvere kostola zatvorené, vchádza prvý muž a dáme podrží pootvorené dvere. Ak sú dvere dokorán otvorené a je teda vidieť do kostola, prvá vchádza žena.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Svätodušnú nedeľu 19. 5. 2024   Pondelok 20. 5. 2024 liturgický kalendár: …