Aktuálne správy
Domov / Sviatosti / Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami ( Jn 1, 14-18)
– táto veta z evanjelia podľa Jána hovorí o tom, že Boží Syn Ježiš Kristus naozaj, reálne, skutočne žil na tejto zemi

Prečo Kristus prišiel na túto zem?
– keďže Boha nemožno vidieť ľudskými očami- zmyslami, Ježiš prišiel, aby sa v ňom takpovediac nebeský Otec zjavil viditeľným spôsobom; Ježiš prišiel,
aby nám ľuďom povedal pravdu o Bohu a hlavne prišiel, aby nás vykúpil, čiže aby nás zachránil od vešnej smrti ( zatratenie po smrti) a daroval nám
večný život už teraz na zemi

Základné informácie o krajine,v ktorej JK žil
– Sv.zem- dnes štát Izrael, Blízky východ
– dôležité biblické mestá a miesta: Nazaret, Betlehem, Kána Galilejská, Kafarnaum, Jordán, Galilejské jazero, Tábor, Júdska púšť , Jeruzalem- priradiť k nim udalosti z Ježišovho života

Ako reagovať na tých , čo popierajú historicitu JK?
– otázky sú namieste, al skúmať, či ten človek sa sriózne zaujíma a voeru alebo provokuje a chce sa hádať
– ak je záujem seriózny, možno a aj treba vstúpiť do rozhovoru
– ak niekto zosmiešňuje vieru, nerešpektuje ma tým , takže tam nie je ani priateľstvo, ani rešpekt
– nemusíme súhlasiť, rešpektovať ale áno

Prečo ľudia odmietajú, popierajú historicitu JK ( že žil)?
– buď nehľadajú pravdu alebo nemajú úctu k historickým faktom alebo nenávidia kresťanstvo alebo sú ľahostajní

Prečo nie každý verí v JK ako Božieho Syna?
– viera je dar od Boha, nie každý ho dostane a sú aj takí, ktorí ten dar viery odmietajú, dôležité je hľadať pravdu a zmysel života, pýtať sa, skúmať; Boh rešpektuje vždy našu slobodnú vôľu, aj keď ho odmietame, ak človek nechce a uzavrie sa, tam neprenikne nič zo svetla, ktoré prichádza zhora
– jedna vec je historicita, druhá viera v božstvo v JK

 

Úlohy
– prečítať 3.a 4.kapitolu evanjelia podľa Lukáša (Lk): pozor, čítame s vierou, čiže veríme, že je to Božie slovo a je živé, čiže účinkuje na človeka a aby sa to dialo, musíme mať vieru a modliť sa,
zároveň veriť, že to, čo v Biblii čítam, môže Boh použiť, aby sa mi prihovoril
– zopakovať: Verim v Boha, Desatoro, 6 hlavných právd, 7 sviatostí

Nasledujúca téma: Kristus len človek alebo viac ako človek? Ako ľudia vnímajú Ježiša Krista, za koho ho pokladajú? Za koho ho pokladám Ja?

 

O správca farnosti

pozri tiež

Birmovancom- 3.katechéza zhrnutie

3. katechéza Za koho pokladajú ľudia Syna človeka (Mt 16, 13) Bol Ježiš Boh  alebo …