Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Aký bol život v našej farnosti v r.2022

Aký bol život v našej farnosti v r.2022

Aktivity vo farnosti v roku 2022

Úprimné Pán Boh zaplať najmä: p.kostolníkom, miništrantom, lektorom, upratujúcim, brigádnikom, realizátorom výzdoby v kostoloch,  členom ER a PR farnosti, darcom milodarov na opravy strechy a chod kostolov a farnosti.

Rád by som upriamil pozornosť na tieto aktivity a novinky v uplynulom roku.

V liturgickej oblasti:
– začiatok užívania nového Rímskeho misála pri sv.omšiach
– zaviedli sme liturgickú katechézu do nedeľných oznamov
– zaviedli sme príležitostné umelecké okienkovo vo farských oznamoch
– zaviedli sme sv.omšu za účasti detí
– zaviedli sme príležitostnú modlitbu ruženca za účasti detí
– v priebehu roka viac razy celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
– posviacka nového mariánskeho stĺpa na „Lužbetke“ a posviacka novej sochy sv. Michala, archanjela pred kostolov v Biskupovej

Oblasť katechézy:
– okrem katechéz pre prvoprijimajúce deti pokračovali biblické katechézy pre dospelých

V oblasti vedenia a spravovania farského spoločenstva:
– založenie novej Pastoračnej rady a zasadnutia

V oblasti celo- cirkevného diania sme sa zapojili:
– do synodálneho procesu inicializovanom pápežom Františkom- synodálne stretnutia na farskej úrovni
– akcia Červená streda venovaná prenasledovaným kresťanom, prenasledovaným pre vieru: nasvietili sme kostoly, pobožnosť krížovej cesty, tematická homília…

Putovanie
– farská púť do Medžugoria

Okrem toho stretnutie s redaktorkou diecézneho časopisu Naša arcidiecéza- zverejnená reportáž z našej farnosti.
V hospodárskej oblasti: oprava strechy kostola v Biskupovej, nákup materiálu na opravu strechy farského kostola v Merašiciach, bežné opravy strechy kostola v Kapinciach, postavenie nového mariánskeho stĺpa na Lužbetke, nová socha sv.Michala, archanjela pred kostolom v Biskupovej, mimoriadne zbierky na opravu striech všetkých troch kostolov.

O správca farnosti

pozri tiež

Nové dvere na farskom kostole

6.4.2021 boli namontované nové dvere na sakristiu a hlavý vchod pod vežou farského kostola v …