Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 26.5.2024

Farské oznamy 26.5.2024

FARSKÉ OZNAMY
na slávnosť Najsvätejšej Trojice 26. 5. 2024

 

Pondelok
27. 5. 2024 liturgický kalendár: féria
9.00- 17.00 Biskupová: Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.00 Biskupová na úmysel celebranta

utorok
28. 5. 2024 Liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Rastislav a všetci + z rodiny

streda
29. 5. 2024 Liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová za duše v očistci

štvrtok
30.5. 2024 liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTVOHO TELA A KRVI, slávnosť
17.00 Kapince na úmysel ordinára
18.00 Merašice za farníkov

Piatok
31. 5. 2024 liturgický kalendár: féria

Sobota
1.6.2024 liturgický kalendár: sv. Justína, mučeníka, spoemienka

Nedeľa
2.6.2024 Liturgický kalendár: Deviata nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová+ Šefan a Jolana Kupcoví, + Vladimír
9.30 Kapince+ Mária a Ladislav Veselí, sar.rod.Kobidoví
11.00 Merašice za farníkov

Celodenná slávnostná poklona Sviatosti Oltárnej v Biskupovej v pondelok od 9.00- 17.00. Prosím zapísať sa na jednotlivé hodiny a povzbudiť i pozvať aj ostatných.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je cirkevne prikázaná. Procesia bude po sv.omši vo štvrtok v Merašiciach okolo farského kostola. Za účasť na procesii možno získať úplné odpustky ( obvyklé podmienky).
• Prinášame požehnanie a pozdravy z farskej púte ( Lurdy, Montserrat). Ďakujem zároveň našim farníkom, ktorí sa na púť prihlásili a dôstojne reprezentovali ( o.i.) aj našu farnosť. Ďakujem aj ostatným pútnikom, všetci sme vytvorili výborné spoločenstvo a púť dopadla výborne.
• Mesiac jún je tradične časom kňazských a diakonských vysviacok a primícií. Nezabúdajme na modlitby za novokňazov a aj za všetkých kňazov.

Informácia o ružencových spoločenstvách v našej farnosti.
Biskupová 2 ruže ( 20 a 15 členov)
Kapince 1 ruža ( 20 členov)
Merašice 2 ruže ( 15 a 20 členov).
Ruže vedú ( prečítam teraz mená). Ďakujem im za ich ochotu a vytrvalosť pri starostlivosti o jednotlivé ruže. Zároveň úprimné Pán Boh zaplať aj za finančné dary členov ruží, z ktorých sa financovali a financujú mnohé opravy v našej farnosti. Pripomíname si aj zosnulých členov. Tieto ružencové spoločenstvá sú najpočetnejšie a nepretržite fungujúce spoločenstvá v našej farnosti. Duchovný prínos ich modlitieb je veľmi veľký a za tento apoštlát im úprimne ďakujem. V sobotu 18.5.sme mali prvé takéto spoločné stretnutie z celej farnosti pri slávení sv.omše a občerstvení, ktoré veľmi dobre dopadlo a tak sme založili novú tradíciu, ktorú chceme každoročne opakovať.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 12.5.2024

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu 12. 5. 2024   Pondelok 13. 5. 2024 liturgický …