Aktuálne správy
Domov / Farnosť (strana 2)

Farnosť

Štatistika a hospodárenie farnosti za r.2020

Štatistické údaje farnosti Merašice za r.2020 Počet krstov: 6 ( z toho 4 chlapci; 4 z Merašíc, 2 z Biskupovej) Počet pobirmovaných: 0 Počet prvoprijímajúcich: 7 ( z toho z Merašíc 3, z Biskupovej 4; 5 chlapcov, 2 dievčatá) Počet sv. prijímaní za rok: 9000 ( zaokrúhlene) Počet sobášov: 3 …

Čítajte ďalej »

Vystavená Sviatosť Oltárna v nedeľu 15.3.2020

V nedeľu 15.3.2020 bude od 9.00-16.00 hod.vo farskom kostole v Merašiciach vystavená Sviatosť Oltárna k neverejnej poklone. Na adoráciu budú prichádzať  po pol hodne PO JEDNOM len určení veriaci. Ostatní sa v tento deň môžu pripojiť duchovne, skrze modlitby konané doma. Prosíme Pána o ochranu pre našu farnosť, Slovensko a …

Čítajte ďalej »

Rozpis spovedania, sv.omše počas sviatkov

SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI štvrtok 19.12.2019, Biskupová, Kapince,Merašice 17.00-18.00 pred a po sv.omšiach na požiadanie na požiadanie podľa dohody CHORÝCH v pondelok 23.12.2019   LITURGICKÉ SLÁVENIA počas sviatkov- sv.omše 24.12. vigília Slávnosti Narodenia Pána 21.00 hod. Merašice   25.12. Slávnosť Narodenia Pána 8.00 Biskupová 9.30 Kapince 11.00 Merašice   26.12. Sv.Štefana, prvého mučeníka …

Čítajte ďalej »

Rozpis slávení počas veľkonočných sviatkov

LITURGICKÉ SLÁVENIA A POBOŽNOSTI POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV vo farnosti MERAŠICE   ZELENÝ ŠTVRTOK Farský kostol v Merašiciach sv. omša 18.00, po sv.omši poklona Sviatosti Oltárnej VEĽKÝ PIATOK ( prísny pôst) Farský kostol 9.00 ranné chvály, pobožnosť krížovej cesty Farský kostol 15.00 obrady slávenia utrpenia a smrti Pána, po obradoch BIELA SOBOTA Farský kostol …

Čítajte ďalej »

Zabezpečenie ochrany osobných údajov- farnosť Merašice

Implementácia novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov sa uskutočňuje na základe Dokumentu Zabezpečenie ochrany údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike vydaného Konferenciou biskupov Slovenska. Zodpovednou osobou pre celú Katolícku Cirkev  je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99, IČO: 00684325, e-mail: dpo@kbs.sk alebo https:/ gdpr.kbs.sk

Čítajte ďalej »