Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Nové dvere na farskom kostole

Nové dvere na farskom kostole

6.4.2021 boli namontované nové dvere na sakristiu a hlavý vchod pod vežou farského kostola v Merašiciach.

Dvere sú dubové. Vyhotovila a namontovala ich firma Drevital Topoľčany. Za ich kvalitnú prácu im ďakujem.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým veriacim farníkom, ktorí svojim milodarom podporili 

túto potrebnú opravu. Viac ako polovicu z celkovej sumy uhradil sponzor ( nie je z Merašíc), ktorému týmto 

úprimne ďakujem. Verím, že dvere budú dobre slúžiť svojmu účelu. Spoločne sa môžeme tešiť, že aj tento rok sa podarilo čosi nové urobiť na našom farskom kostole. Pán Boh zaplať. 

O správca farnosti

pozri tiež

Štatistika a hospodárenie farnosti za r.2020

Štatistické údaje farnosti Merašice za r.2020 Počet krstov: 6 ( z toho 4 chlapci; 4 …