Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Farské oznamy 27.3.2022

Farské oznamy 27.3.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Štvrtú pôstnu nedeľu 27. 3. 2022

pondelok
28. 3. 2022 liturgický kalendár: féria

18.00 Merašice na úmysel celebranta

utorok
29. 3. 2022 Liturgický kalendár:féria
18.00 Merašice + Milan, Gabika a + z rodiny Kucharovej,Bulkovej,Vidovej a Bučkovej

streda
30. 3. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince za duše v očistci

štvrtok
31. 3. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová za duše v očistci

Piatok
1. 4. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice za duše v očistci

Sobota
2.4.202 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
3.4.2022 Liturgický kalendár: 5.pôstna nedeľa

8.00 Biskupová +Ľudovít a Mária Vlčanoví
9.30 Kapince za obrátenie hriešnikov, mier a pokoj na svete
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za milodary.
Zbierka na pomoc postihnutým vojnovým konfliktom v Ukrajine bude na budúcu nedeľu 3.4.2022. Pán Boh zaplať za milodary.
SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv.omšami, CHORÝCH v piatok dopoludnia ( v sobotu 2.4.začíname spoločné spovedanie pred sviatkami po dekanáte, v našej farnosti bude spoločná spoveď 7.4.2022).

• Liturgické okienko: prosím, aby sa modlitba Zdravas, Mária prednášala správnym spôsobom, čiže bez pridávania rôznych vsuviek, ktoré tam nepatria. Ide o jednotu , ktorá je veľmi dôležitým princípom. Najčastejšie chyby : pros za nás za hriešnych- predložka za tam nemá byť, ďalej …teraz i v hodinu i v smrti našej…-písmeno i tam nesmie byť dva razy, len raz , pred slovom v hodinu.
• Pripomínam, že veľmi dobrým spôsobom, ako rozjímať o Božej láske, je modliť sa pobožnosť krížovej cesty a to nie len v kostole, ale aj doma.
• Pripomínam zásadu pápeža Leva Veľkého na pôstne obdobie: „ Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie…predovšetkým, že sa zbavujeme nerestí“.
• Povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa, aspoň tí, ktorí máte k tomu predpoklady, zapájali do spevu pri slávení liturgie. Situáciu máme sťaženú vzhľadom k menším počtom a vyššiemu veku účastníkov- prirodzene toľko nevládzu. Kto ale čo len trocha môže a ide mu to, nech sa zapája na slávu Božiu, pre svoju spásu a povzbudenie ostatných. Prosím, aby sa nezabúdalo pred sv.omšou na zasvietenie číselníka spevov. Tí, čo nevedia spievať, nech len nábožne počúvajú. Tak isto treba zreteľne odpovedať na zvolania kňaza pri liturgii aj pri recitovaní.

  • Knižné okienko: Odporúčam ( nie len , ale najmä na pôstne obdobie) knihu Štěpána Smolena Buď, kde si, o múdrosti púštnych otcov o nástrahách dnešnej doby. Jednoducho písaná kniha čitateľovi približuje najdôležitejšie rady skúsených mníchov do dnešnej rozbúrenej doby.

 

 

 

 

O správca farnosti

pozri tiež

Nové dvere na farskom kostole

6.4.2021 boli namontované nové dvere na sakristiu a hlavý vchod pod vežou farského kostola v …