Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Synoda- info pre farníkov ( na obrázku logo synody)

Synoda- info pre farníkov ( na obrázku logo synody)

Synoda za synodálnu Cirkev ( www.synoda.sk)

„Synoda“ – (gr.)
– schôdza alebo stretnutie -Spoločné kráčanie, vzájomné počúvanie sa a načúvanie Duchu Svätému

Cieľ synody -aby celý Boží ľud počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi, rast k spoločenstvu a misii spoluúčasťou všetkých.

Cieľom synody nie je produkovať dokumenty,

ale „dať vypučať snom,

vzbudiť proroctvá a videnia,

dať rozkvitnúť nádejam, podnietiť dôveru,

obviazať rany, previazať vzťahy,

vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého,

a vytvoriť pozitívne vnímanie, ktoré osvieti mysle,

zahreje srdcia, navráti silu rukám“.

Témy stretnutí: spoločníci na ceste, počúvanie, vyjadrenie názoru, slávenie, zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu, dialóg v Cirkvi a spoločnosti, ekumenizmus,
autorita a spoluúčasť, rozlišovanie a rozhodovanie, formovanie v synodalite

Modlitba za Synodu
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov. Amen.

Čo to znamená pre našu farnosť?  Od 18.4.začnú synodálne stretnutia vo farnosti ( podrobne v oznamoch ).

 

 

O správca farnosti

pozri tiež

Posvätili sme nový mariánsky stĺp!

15.septembra 2022 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, hlohovecký dekan Mgr. J.Schwarz spolu s …