Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 10.4.2022

Farské oznamy 10.4.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Palmovú nedeľu 10. 4. 2022

pondelok
11. 4. 2022 liturgický kalendár: Pondelok Svätého týždňa
9.00 Merašice za farníkov

utorok
12. 4. 2022 Liturgický kalendár: Utorok Svätého týždňa
18.00 Merašice za mier a pokoj na svete, za trpiacich

streda
13. 4. 2022 liturgický kalendár: Streda Svätého týždňa
18.00 Biskupová za duše v očistci

štvrtok
14. 4. 2022 liturgický kalendár: Štvrtok Pánovej večere ( Zelený štvrtok)
18.00 Merašice za Sv.Otca, biskupov,kňazov a za kňazské a rehoľné povolania
– po sv.omši adorácia ( hodinu kostol otvorený)

Piatok
15. 4. 2022 liturgický kalendár: PIATOK UTRPENIA PÁNA
9.00 Merašice posvätné čítanie, ranné chvály, pobožnosť krížovej cesty
15.00 Merašice slávenie utrpenia a smrti Pána

Sobota
16.4.2022 liturgický kalendár: SVÄTÁ SOBOTA
9.00 Merašice posvätné čítanie,ranné chvály
Počas dňa poklona v Božom hrobe
20.00 Merašice Veľkonočná vigília

Nedeľa
17.4.2022
Liturgický kalendár: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
8.00 Biskupová +Vladimír Kupec a + rodičia
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice za farníkov
17.00 Merašice vešpery, veľkonočná procesia na oslavu Zmŕtvychvstalého ( v chráme)

SPOVEDANIE: v pondelok v Merašiciach po sv.omši (9.30), v utorok od 17.00 v Merašiciach a po sv.omši, v stredu CHORÍ dopoludnia, 17.30 Biskupová a po sv.omši a na požiadanie či po osobnom dohovore.
• Farská zbierka na postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine činila 256,80 Eur. Pán Boh zaplať.
Zbierka na Boží hrob– pre kresťanov žijúcich vo sv.Zemi bude na Veľký piatok a počas Bielej soboty pri Božom hrobe.
Farská púť na Svätý Kopeček v Olomouci na Morave bude v sobotu 23.4.2022. Zapisovanie v sakristii.
• Pre zaujímavosť, do kňazského seminára sa za našu arcidiecézu nik nehlási. Toto je práve čas ( do 30.4.), keď sa podávajú cez farské úrad prihlášky.

Milí farníci, vstupujeme do Svätého týždňa. Samotný názov hovorí o tom, že v tomto týždni my kresťania budeme sláviť najsvätejšie tajomstvá našej viery. Preto vás povzbudzujem k aktívnej účasti na jednotlivých liturgických sláveniach , najmä Veľkonočného trojdnia. Televízne a rozhlasové prenosy sú síce dobrou možnosťou, ale mali by ich skôr využívať starí, chorí, pracujúci. Liturgia je exkluzívne stretnutie Živého ( Ježiš) so živými ( my). Žiadny prenos toto nemôže nahradiť a žiadny prenos sa osobnej účasti na liturgii nikdy nevyrovná – liturgii sa čo do účinku nevyrovná žiadne slávenie, žiadna modlitba. Liturgia je zdroj , z ktorého Cirkev čerpá najväčšie posvätenie, liturgia je vrchol všetkých slávení. Pristupujme k nej v tomto duchu nie len počas veľkonočných sviatkov. Veľmi mi záleží, aby ste si osvojili tento pohľad a k tou vás povzbudzujem. Požehnané a na milosti bohaté slávenie veľkonočných tajomstiev vám vyprosujem.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …