Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Rozpis slávení Veľkonočného trojdnia

Rozpis slávení Veľkonočného trojdnia

Slávenia počas Veľkonočného trojdnia vo farskom kostole v Merašiciach

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18.00 sv.omša
– po sv.omši kostol hodinu otvorený na adoráciu ( práve v tento deň sa adorácia zvlášť odporúča)

PIATOK UTRPENIA PÁNA
9.00 modlitba posvätného čítania a ranné chvály, pobožnosť krížovej cesty
15.00 slávenie utrpenia a smrti Pána- obrady

SVÄTÁ SOBOTA
9.00 modlitba posvätného čítania a ranných chvál
Počas dňa poklona v Božom hrobe
20.00 Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZŔTVYCHVSTANIA
Sv. omše ako v nedeľu ( 8.00 Biskupová, 9.30 Kapince, 11.00 Merašice)
17.00 slávenie vešpier a procesia na oslavu Zmŕtvychvstalého
( v kostole, prípadne okolo kostola)

O správca farnosti

pozri tiež

Prvé zasadnutie Farskej pastoračnej rady farnosti Merašice

V piatok 14.10.2022 sa v Merašiciach uskutočnilo prvé zasadnutie Farskej pastoračnej rady farnosti Merašice ( …