Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Svetové dni mládeže SDM v Portugalsku- zapojí sa aj naša farnosť

Svetové dni mládeže SDM v Portugalsku- zapojí sa aj naša farnosť

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE sa v tomto roku konajú v portugalskom Lisabone v dňoch 1.-6.8.2023.

Naša farnosť podujatie podporí: 1.8. 17.30 Merašice modlitba ruženca za SDM, 3.8.17.30 Biskupová modlitba ruženca za SDM, 18.30 adorácia za SDM, 4.8. 9.00 Merašice sv.omša za účastníkov a organizátorov SDM, 9.30- 17.00 Merašice celodenná adorácia za SDM.

 Podrobné informácie na www.svetovednimladeze.sk .

Téma SDM: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” ( Lk 1,39).Panna Mária perfektne zobrazuje cestu kresťana. Učí nás hovoriť Bohu áno. Výzvu najmä pre mladých aby boli odvážni misionári adresoval pápež František v apoštolskej exhortácii Christus Vivit: “Kam nás Ježiš posiela? Neexistujú žiadne hranice, žiadne limity: posiela nás všade. Evanjelium je pre všetkých, nie len pre niektorých.” (CV 177).

Logo: zostavila 24-ročná Portugalčanka Beatriz Roque Antunez, je ladené v trikolóre portugalskej štátnej zástavy – v zelenej, červenej a žltej. Tematicky je inšpirované mottom SDM 2023, ktorým sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

Kríž
Kríž, znak nekonečnej Božej lásky k ľuďom, je hlavným elementom loga, z ktorého sa rodí všetko ostatné.
Cesta
Cesta k navštíveniu Alžbety je hlavnou témou SDM v Lisabone 2023 a ukazuje nám Máriu, ktorá je pripravená žiť podľa Božieho slova, pripravená slúžiť Alžbete. Táto cesta podčiarkuje pozvanie mladých, aby obnovili svoju “vnútornú silu, svoje sny, entuziazmus, nádej a vďačnosť” (Christus Vivit, 20). Vedľa cesty je tiež tvar, ktorý evokuje Ducha Svätého.
Ruženec
Ruženec symbolizuje spiritualitu Portugalska a tiež oddanosť k Fatimskej Panne Márii. Je položený na ceste, aby pripomínal skúsenosť púte, ktorá je zvlášť výnimočná v Portugalsku.
Mária
Mária je zobrazená ako mladé dievča, ktoré zodpovedá postave z evanjelia podľa Lukáša (Lk 1,39) a pomáha tak mladým lepšie sa s ňou stotožniť. Kresba vyjadruje jej mladistvosť, charakteristiku niekoho, kto ešte nie je matkou, ale kto v sebe nosí Svetlo sveta. Jej tvár je mierne naklonená, čo symbolizuje úplnú oddanosť Panny Márie.
Oficiálna modlitba SDM Lisabon 2023
Naša Pani navštívenia, ktorá si sa ponáhľala do hôr na stretnutie s Alžbetou, veď aj nás na stretnutia so všetkými, ktorí nás očakávajú, aby sme im priniesli živé Evanjelium Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána!
Pôjdeme rýchlo, bez odkladu či rozptýlení, avšak s ochotou a radosťou. Pôjdeme pokojne, pretože tí, ktorí prinášajú Krista, prinášajú pokoj, a konanie dobra je to najväčšie blaho.
Pani navštívenia, s tvojou pomocou budú tieto Svetové dni mládeže spoločnou oslavou Krista, ktorého prijímame, ako si ho prijala Ty. Učiň ich časom svedectva a zdieľania, vzájomného bratstva a vzdávania vďaky, hľadaním tých, ktorí stále čakajú. S tebou budeme pokračovať na tejto ceste stretnutia aby sa aj náš svet znova stretol v bratstve, spravodlivosti a pokoji.
Pomôž nám, Pani navštívenia, prinášať druhým Krista, poslúchajúc Otca v láske Ducha Svätého!

 

O správca farnosti

pozri tiež

Celodenná poklona v piatok 17.5.2024

Celodenná eucharistická poklona bude v piatok 17.5.2024 od 9.00- 17.00.  Zapísať sa na jednotlivé hodiny …