Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.7.2023

Farské oznamy 30.7.2023

FARSKÉ OZNAMY
na Sedemnástu nedeľu v cezročnom období 30. 7. 2023

 

Pondelok
31. 7. 2023 liturgický kalendár: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
17.00 Merašice spovedanie
18.00 Merašice + Pavol a Anna Bulkoví a + z rodiny

utorok
1. 8. 2023 Liturgický kalendár: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.30 Merašice ruženec za Svetové dni mládeže v Portugalsku
18.00 Merašice + Jozef a Magdaléna Škodoví

streda
2. 8. 2023 Liturgický kalendár:féria
9.00 Kapince na úmysel ordinára

štvrtok
3.8. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00- 17.30 Biskupová spovedanie
17.30 Biskupová ruženec za Svetové dni mládeže v Portugalsku
18.00 Biskupová + Jozef,Alojz a Vladimír
– po sv.omši adorácia za Svetové dni mládeže v Portugalsku

Piatok
4. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Jána Máriu Vianneay, kňaza, spomienka
9.00 Merašice za účastníkov a organizátorov Svetových dní mládeže v Portugalsku
9.30- 17.00 CELODENNÁ POKLONA v Merašiciach
18.00 Merašice + Vladimír a Jolana Majgotoví

Sobota
5.8.2023 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Oľga Michalová, manžel Izidor

Nedeľa
6.8.2023 Liturgický kalendár: PREMENENIE PÁNA, sviatok
8.00 Biskupová + star.rod.Vojtech,Melánia a syn Viliam Chudí
9.30 Kapince + rodina Magdinová a Sumerová
11.00 Merašice za farníkov

• Upratovanie farského kostola ( Merašice): prosím skupinu č.8.
• Druhé ohlášky v Merašiciach: Oznamujeme, že snúbenci Tomáš Kupún ( tunajší farník) a Natália Janičová mienia prijať sviatosť manželstva. Prípadné cirkevno-právne prekážky hláste na tunajšom farskom úrade. Ohlášky sa konajú na základe žiadosti farského úradu Nižný Hrušov.
• Pri výhode z kostola si možno vyzdvihnúť letáčik Povolané žiť lásku s modlitbou za rehoľné sestry.
Dekanátny kurz prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa koná raz mesačne vo františkánskom kláštore v Hlohovci počas šk.roka v prvú sobotu v mesiaci. Kurz začína 2.9.2023. Podrobnejšie na farskej nástenke.
Slovníček Malý misionár s nálepkami na nedele a sviatky pre deti na nadchádzajúci šk.r.2023/24, si možno objednať v sakristii.
SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE sa v tomto roku konajú v portugalskom Lisabone v dňoch 1.-6.8.2023. Naša farnosť podujatie podporí: sv.omšou za účastníkov, modlitbami ruženca a celodennou adoráciou ( viď. oznamy vyššie). Podrobne na www.svetovednimladeze.sk . Téma SDM: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” ( Lk 1,39).Panna Mária perfektne zobrazuje cestu kresťana. Učí nás hovoriť Bohu áno. Výzvu najmä pre mladých aby boli odvážni misionári adresoval pápež František v apoštolskej exhortácii Christus Vivit: “Kam nás Ježiš posiela? Neexistujú žiadne hranice, žiadne limity: posiela nás všade. Evanjelium je pre všetkých, nie len pre niektorých.” (CV 177).
Rozpis pre lektorov na mesiac august je v sakristii.
Záujemcovia o nácvik omšových spevov v Merašiciach nech sa medzi sebou dohodnú na vhodnom termíne a cez p. kostolníčku mi to oznámia, aby som aj ja mohol prísť medzi nich a spoločne by sme precvičili, čo bude v našich silách.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …