Aktuálne správy
Domov / Sviatosti / 4. katechéza- opakovanie pre birmovancov

4. katechéza- opakovanie pre birmovancov

4.katechéza: Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho

Kde nájdeme najdôležitejšie správy o Ježišovi Kristovi? Čo znamená slovo evanjelium?
Meno Ježiš: Boh zachraňuje. Kristus: z gréckeho Christus ( hebrejsky Mašíjach/Mesiáš) znamená pomazaný. JK bol pomazaný Duchom Svätým, čo to znamená? ( Kto v Starom zákone bol pomazávaný olejom pri uvedení do úradu?). Čo znamená, keď JK oslovujeme Pán?
Prečo sa Boh stal v Ježišovi Kristovi človekom? Pre našu spásu ( čo to slovo spása znamená?). Čo je úplne nevyhnutné vo vzťahu k JK, aby bol človek kresťanom?
Čo znamená, že Ježiš Kristus je zároveň pravý Boh a pravý človek? ( Bohočlovek). Čo znamená slovo vtelenie?
Ako sa nazývajú pravdy našej katolíckej viery, ktoré nemôžeme rozumom pochopiť? ( tajomstvá).
Kto je Otcom JK? Kto je jeho matkou? Prečo Pannu Máriu kresťania oslovujú Božia matka? Kto bol sv. Jozef? PM porodila Ježiša skutočne a pritom je pannou- ako to máme chápať?
Prečo JK robil zázraky? Ako sa volali najbližší spolupracovníci JK, aká bola ich úloha?

O správca farnosti

pozri tiež

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami ( Jn …