Aktuálne správy
Domov / Sviatosti

Sviatosti

Študijné materiály pre birmovancov

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE BIRMOVANCOV Boh je láska 1. Kto je Boh? Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ celého vesmíru a všetkého živého. 2. Koľko bohov existuje? Boh je len jeden. 3. Koľko osôb je v jednom Bohu? V jednom Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. …

Čítajte ďalej »

Birmovancom: katechéza č.5

  Katechéza č.5                  Biblická katechéza 16.1.2024 Katechéza sa nazýva biblická, lebo vychádza z konkrétneho biblického úryvku. V tomto prípade išlo o úryvok z 1 Sam 16, 1-13. Samuel pomazal pastiera Dávida za kráľa. Hlavné body katechézy: – Pán pri svojom výbere ( …

Čítajte ďalej »

4. katechéza- opakovanie pre birmovancov

4.katechéza: Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho Kde nájdeme najdôležitejšie správy o Ježišovi Kristovi? Čo znamená slovo evanjelium? Meno Ježiš: Boh zachraňuje. Kristus: z gréckeho Christus ( hebrejsky Mašíjach/Mesiáš) znamená pomazaný. JK bol pomazaný Duchom Svätým, čo to znamená? ( Kto v Starom zákone bol pomazávaný olejom pri uvedení …

Čítajte ďalej »

Birmovancom- 3.katechéza zhrnutie

3. katechéza Za koho pokladajú ľudia Syna človeka (Mt 16, 13) Bol Ježiš Boh  alebo obyčajný človek? Tvrdil Ježiš o sebe, že je Boh?  Boh Otec o Ježišovi Kristovi ( ďalej JK) – Toto je môj milovaný Syn….( krst v Jordáne por. Lk 3, 21- 22 a Premenenie Pána por. …

Čítajte ďalej »

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami ( Jn 1, 14-18) – táto veta z evanjelia podľa Jána hovorí o tom, že Boží Syn Ježiš Kristus naozaj, reálne, skutočne žil na tejto zemi Prečo Kristus prišiel na túto zem? – keďže Boha nemožno vidieť …

Čítajte ďalej »

Birmovancom: zhrnutie 1.katechézy + úlohy

Zhrnutie 1.katechézy Historicita Ježiša Krista ( JK) – je to dôkaz existencie človeka v dejinách – Kristus je Bohočlovek, ako človek žil na tejto zemi, je preto zmysluplnou otázkou, či máme o jeho existencii nejaké záznamy – historicita JK je dôležitá aj pre nás kresťanov- veď nenasledujeme legendárnu, vymyslenú postavu, …

Čítajte ďalej »