Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI (strana 2)

HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI

Vzácny dar, tá naša katolícka viera (adventné zamyslenie, piatok 3.12.2021)

Na otázku, čo nám  kresťanská viera prináša, by zrejme zazneli rôzne odpovede. Otázne ale je, koľko z týchto odpovedí by sa približovalo k tomu, čím kresťanská viera vo svojej podstate je. Uzdravenie dvoch slepcov, ako nám ho líči evanjelium ( por. Mt 9, 27-31), názorne ilustruje jeden z najdôležitejších atribútov viery- viera je …

Čítajte ďalej »

Kresťania, prečo spíte? Adventné zamyslenie ( štvrtok 2.12.2021)

Vo chvíľach kríz, temnoty a osobných skúšok je niekedy veľmi ťažké nachádzať Božiu vôľu. Pre takéto momenty jestvuje veľmi silný obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade. Doľahla na neho úzkosť a skôr, ako vykročil na cestu utrpenia, ktorú prijal ako Otcovu vôľu, sa modlí. Áno, najprv sa modlí, veľmi vrúcne sa modlí o to, aby …

Čítajte ďalej »

Pritiahnuť k Ježišovi ( adventné zamyslenie 30.11.2021)

Určite nám  nie je ľahostajná  situácia našich súčasníkov, ktorí opúšťajú priestor kresťanskej viery, tobôž, ak ide i našich blízkych. Kladieme si otázku, čo robiť, aby znova objavili krásu a dôležitosť kresťanskej viery v živote. Dnešnému liturgickému oslávencovi sv. Ondrejovi, apoštolovi,  sa podarilo  priviesť jeho brata sv. Petra k Ježišovi ( …

Čítajte ďalej »

Takú vieru som nenašiel…( adventné zamyslenie 29.11.2021)

Milí bratia a sestry! Slová Ježišovej pochvaly na adresu stotníkovej viery by nás mali viesť k úvahe a našej viere. Stotník bol rímsky vojak  a predsa Pán jeho vieru vyzdvihuje nad vieru celého Izraela.  A to nie je všetko. Sláva stotníkovej viery sa nesie celými dejinami, keďže slová tohto pohana sú oddávna súčasťou liturgie sv. …

Čítajte ďalej »