Aktuálne správy

Aktuálne informácie pre farníkov!

Na základe platných nariadení z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie je od 1.1.2021- 24.1.2021 zakázané sláviť verejné bohoslužby. Z tohto dôvodu sa budú sláviť sv. omše každý deň len vo farskom kostole bez účasti veriacich. Príslušné úmysly budú uvedené vo farských oznamoch. Vybavovanie potrebných záležitostí len telefonicky: 033/744 83 05; 0911-383 …

Čítajte ďalej »

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok!

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku …

Čítajte ďalej »

Aktuálny oznam pre veriacich z Kapiniec!

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu zdravotníctva v Nitre, sú až do odvolania v okrese Nitra zakázané sv.omše za účasti veriacich. Z tohto dôvodu v Kapinciach nebudú sv.omše. Zapísané úmysly bude správca farnosti slúžiť sám, tak, ako boli zapísané!  

Čítajte ďalej »

Rozpis spovedania pred Vianocami

Pondelok 14.12. Merašice 16.00-17.00 a po sv.omši Utorok 15.12. Biskupová 16.00-17.00 a po sv.omši  Streda 16.12. dopoludnia chorí Biskupová a Kapince Streda 16.12. Biskupová 16.00- 17.00 a po sv.omši Štvrtok 17.12. Merašice po rannej sv.omši o 7.00 Piatok 18.12. dopoludnia chorí Merašice Piatok 18.12. Merašice 16.00- 17.00 a po sv.omši …

Čítajte ďalej »

Pápež František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa !

    Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa ( potrvá do 8.12.2021)  Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.  Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František  udelil možnosť …

Čítajte ďalej »

Čo sú kántrové dni?

Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských osláv siatby v mesiaci decembri, žatvy v mesiaci júni a vinobrania v mesiaci septembri. Boli to dni rozpustilej zábavy. Cirkev im dala náboženský obsah tým, že ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. V 5. storočí pribudli k doterajším kántrovým dňom aj …

Čítajte ďalej »