Aktuálne správy

Plánované akcie na r. 2019

Plánované podujatia v r. 2019 Farské púte: Maria Taferl v Rakúsku, Hronský Beňadik a Topoľčianky na Slovensku, Trnavská novéna. Duchovné: slávnosť 1.sv. prijímania a birmovka. Katechetické: biblické katechézy, katechézy z cyklu Katechizmus Katolíckej cirkvi. Hospodárske: inštalovanie a posviacka opravenej sochy Panny Márie v Biskupovej- Lurdská jaskynka, maľba fasády kostola v …

Čítajte ďalej »

Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistické údaje za rok 2018 (ku dňu 31.december 2018) Farnosť: MERAŠICE, filiálky: Biskupová, Kapince       Dekanát: Hlohovec Číslo telefónu: 033/7448305                                     e-mail: farnost.merasice@abu.sk 1 Počet krstov do 1 roku 6 2                     od 1 do 7 rokov 1 3                     od 7 do 18 rokov 0 4                     nad 18 …

Čítajte ďalej »

Zasadnutie Farskej ekonomickej rady

PROGRAM zasadnutia Farskej ekonomickej rady ( FER) farnosti Merašice v Merašiciach 28.decembra 2018   Privítanie, otvorenie Nový štatút FER Hospodárenie farnosti za r 2018: vedenie účtovníctva, archivácia dokladov, dlžoby farnosti žiadne, spôsob zbierania zvončeka, spôsob zbierania úradných zbierok, majetok farnosti v účtovníctve farnosti Návrh na zmenu spôsobu zbierania predpísaných zbierok Ukončenie nájomného …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 30.12.2018

FARSKÉ OZNAMY Na sviatok Svätej Rodiny 30.12.2018 pondelok 31. 12. 2018 liturgický kalendár: féria, večer: Siedmy deň Oktávy narodenia Pána 17.00 Merašice Bohoslužba slova TE DEUM(odpustky) utorok 1. 1. 2019 liturgický kalendár: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY,slávnosť Vzývanie Ducha Svätého ( odpustky), Svetový deň pokoja 8.00 Biskupová za zdravie a Božiu …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 23.12.2018

FARSKÉ OZNAMY na Štvrtú adventnú nedeľu 23.12.2018 pondelok 24. 12. 2018 liturgický kalendár: féria, večer: VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA 21.00 Merašice na úmysel celebranta utorok 25. 12. 2018 liturgický kalendár: NARODENIE PÁNA, slávnosť 8.00 Biskupová + Alžbeta a Michal Sucháňoví 9.30 Kapince za zdravie a Božiu pomoc rodiny 11.00 Merašice …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 16.12.2018

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018 pondelok 17. 12. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice +Adam Chovanec,Štefan Veselý, + rodičia a súrodenci z oboch strán utorok 18. 12. 2018 liturgický kalendár: féria streda 19. 12. 2018 liturgický kalendár: féria štvrtok 20. 12. 2018 liturgický kalendár: féria piatok 21. 12. …

Čítajte ďalej »