Aktuálne správy

Farské oznamy 25.9.2016

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 25.9.2016 pondelok 26. 9. 2016 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc pre deti a rodinu utorok 27. 9. 2016 liturgický kalendár: sv.Vincenta de Paul,kňaza, spomienka 18.00 Merašice + Ján a Margita Kupúnoví streda 28. 9. 2016 liturgický …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 7.2.2016

FARSKÉ OZNAMY Na Piatu nedeľu v cezročnom období 7.2.2016 pondelok 8. 2. 2016 liturgický kalendár: Féria utorok 9. 2. 2016 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + František Šimon streda 10. 2. 2016 liturgický kalendár: POPOLCOVÁ STREDA 16.00 Biskupová na úmysel celebranta 17.00 Kapince + Františka a Ján Hudecoví a + …

Čítajte ďalej »

Informácia o zasadnutí ekonomickej rady farnosti

 Správa zo zasadnutia ekonomickej rady ( ER) farnosti Merašice zo dňa 22. 1. 2016   Na zasadnutí v priestoroch farského úradu sa zúčastnili správca farnosti vdp. Mgr. Ľudovít Malý a členovia ER za obec Merašice: Pavol Konečný, Jozef Tvrdý, Rudolf Majgot, Ivan Andacký, Blanka Andacká.   Prejednávané boli nasledujúce body: Sochu Sedembolestnej …

Čítajte ďalej »

Svätý rok milosrdenstva- podujatia v našej farnosti

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva -podujatia našej farnosti Putovanie obrazu Božieho milosrdenstva po domácnostiach ( začiatok putovania v januári 2016). Katechézy na témy: Božieho milosrdenstva, Rozbor encykliky sv. Jána Pavla II. Bohatý na milosrdenstvo, skutky telesného a duchovného milosrdenstva ( piatky a soboty, začiatok v januári 2016). Častejšie navštevovanie chorých a …

Čítajte ďalej »

Liturgia-jeden z kľúčov k uchopeniu adventu

Či bude advent pre nás časom požehnaným, závisí od jeho plodného prežívania. Jednou z ciest, ktorá nám môže pomôcť naplniť tento ideál je liturgia. Konkrétne väčšia pozornosť venovaná z našej strany samotnému Božiemu slovu a liturgickým textom. Liturgia adventu totiž predstavuje autentický výklad jeho zmyslu jednak ako prípravu na druhý Kristov príchod a zároveň …

Čítajte ďalej »

Farská púť do Ríma a Assisi

Farský úrad Merašice pozýva v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva  na farskú púť do Assisi a Ríma v dňoch 18.- 22.4.2016. Podrobné informácie a prihlasovanie osobne u správcu farnosti vdp.Ľ.Malého alebo prostredníctvom emailu: itacik22@gmail.com. Prihlásiť sa môžu  aj veriaci z iných farností. Púť bude sprevádzať vdp. Ľ. Malý. Pútnici putujúci do …

Čítajte ďalej »