Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Zasadnutie Farskej ekonomickej rady

Zasadnutie Farskej ekonomickej rady

PROGRAM

zasadnutia Farskej ekonomickej rady ( FER) farnosti Merašice v Merašiciach 28.decembra 2018

 

 1. Privítanie, otvorenie
 2. Nový štatút FER
 3. Hospodárenie farnosti za r 2018: vedenie účtovníctva, archivácia dokladov, dlžoby farnosti žiadne, spôsob zbierania zvončeka, spôsob zbierania úradných zbierok, majetok farnosti v účtovníctve farnosti
 4. Návrh na zmenu spôsobu zbierania predpísaných zbierok
 5. Ukončenie nájomného vzťahu s PD Dolné Otrokovce, návrh na nájom PP s novým nájomcom, schválenie AbÚ, pokračovanie nájomného vzťahu s p. Rybanským-V.Ripňany
 6. Podnikateľský zámer- nájom na starej cirkevnej škole
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Inventarizácia majetku
 9. Zmena účtu farnosti
 10. Protipožiarna ochrana objektov- kostoly, fara
 11. Poistenie kostolov, farskej budovy
 12. Evidencia budov v katastri
 13. Vedenie farskej agendy
 14. Vykonané práce na hmotnom majetku od r. 2014
 15. Plánované akcie farské, ekonomické

Na zasadnutí sa zúčastnilo spolu 9 členov FER za celú farnosť: 4 Merašice,4 Biskupová,1 Kapince.

O správca farnosti

pozri tiež

Vystavená Sviatosť Oltárna v nedeľu 15.3.2020

V nedeľu 15.3.2020 bude od 9.00-16.00 hod.vo farskom kostole v Merašiciach vystavená Sviatosť Oltárna k …