Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Rodinná liturgia pri Štedrej večeri

Rodinná liturgia pri Štedrej večeri

ŠTEDRÁ VEČERA (rodinná liturgia) Bezprostredne pred štedrou večerou sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstupuje ňou do slávnosti Narodenia Pána. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina zvyčajne modlieva, môže to byť tiež pri domácich jasličkách alebo priamo pri štedrovečernom stole.

PRED JEDLOM Otec (alebo matka): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen O: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa celá naša rodina pozdraviť:
V: Zdravas Mária…

O: Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú vianočnú udalosť (číta niektorý člen rodiny):

Čítanie z evanjelia podľa sv. Lukáša: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A Všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 1 – 14) Počuli sme Božie slovo. V: Bohu vďaka.

V: Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná vianočná pieseň

PROSBY A POĎAKOVANIA (každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby alebo vďaky):

O: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme:
Ďalší člen rodiny: Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ďalší člen rodiny: Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás. V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ďalší člen rodiny: Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju pomoc a ochranu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Môžu nasledovať vlastné prosby) O: A ďakujeme Ti:
Ďalší člen rodiny: Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu. V: Ďakujeme Ti Pane: Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer môžeme obdarovať a za to, že najväčším darom pre nás si Ty. V:
Ďakujeme Ti Pane.
Ďalší člen rodiny: Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. V: Ďakujeme ti Pane. (Môžu nasledovať vlastné vďaky)

V: Modlitba OTČE NÁŠ

O: Dajme si teraz znak pokoja. V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. (Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.)

POŽEHNANIE JEDLA: O: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho Pána. V: Amen. Sláva Otcu…

Nasleduje Štedrá večera. Dobrú chuť!
PO JEDLE O: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. V: Amen. V mene Otca…
DARČEKY (Teraz rodičia vysvetlia deťom prečo sú pod stromčekom darčeky): Rodičia: V túto noc Boh obdaroval ľudstvo najvzácnejším darom, daroval nám svojho jediného Syna, ktorý sa stal človekom, preto aj my sa obdarúvame darčekmi na znak vzájomnej lásky. Nasleduje rozdávanie a rozbaľovanie darčekov 🙂

O správca farnosti

pozri tiež

Celodenná farská poklona 22.2.2018

Pozývame veriacich na CELODENNÚ FARSKÚ EUCHARISTICKÚ POKLONU vo farskom kostole v Merašiciach vo štvrtok 22.2.2018 …