Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 30.10.2022

Farské oznamy 30.10.2022

 

FARSKÉ OZNAMY
Na 31.nedeľu v cezročnom období 30. 10. 2022

pondelok
31. 10. 2022 liturgický kalendár: féria
9.00 Merašice za duše v očistci

utorok
1. 11. 2022 Liturgický kalendár: SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH
8.00 Biskupová + Ľudovít a Mária Gráčikoví,+Augustína a Jozef Knížatoví
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + Pavol Pogády a ostaní + z rodiny

streda
2. 11. 2022 Liturgický kalenár: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
16.00 Kapince na úmysel Sv.Otca
17.00 Biskupová na úmysel celebranta
18.00 Merašice za všetkých zosnulých

štvrtok
3.11. 2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová + Milan Chudý st., Milan Chudý ml., Roman Chudý

Piatok
4. 11. 2022 liturgický kalendár: Sv. Karola Boromejského, spomienka
17.00 Merašice + Jolana Majgotová

Sobota
5.1.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Pavol a Anna Bulkoví,+ Rastislav,+ Robert a + z rodiny Bulková, Bučková, Kucharová

Nedeľa
6.11.2022 Liturgický kalendár: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Gustáv Koštial
9.30 Kapince + Mária, Ján a František Bosák
11.00 Merašice za farníkov

Slávnosť všetkých svätých 1.11.je cirkevne prikázaná.
Spovedanie: Merašice teraz po sv.omši, v týždni v pondelok pred a po sv.omši, v utorok po sv.omši, v piatok od 16.00. Biskupová vo štvrtok od 16.00 a po sv.omši, Kapince: teraz po sv.omši a v utorok pred sv.omšou. Chorých v piatok.
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v piatok 4.11. po sv.omši v Merašiciach.
Poďakovanie za milodary na zbierku na misie: 233,50 Eur ( Biskupová 39,-, Kapince 89,-, Meršice 107,50 Eur). Pán Boh zaplať.
MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach prebieha. Úprimné Pán Boh zaplať.
LITURGICKÁ KATECHÉZA. Kostol. Pre väčšinu budova slúžiaca na náboženské obrady. To je síce pravda, ale toto funkcionalistické vnímanie je značne zúžené. Pre kresťanov je kostol oveľa viac, je to symbol, tajomný znak. Symbolizuje Cirkev. Cirkev tvorí zhromaždenie veriacich, iniciované Duchom Svätým, uprostred ktorého je Kristus, On volá, my odpovedáme a prichádzame. A tak, ako je Cirkev zložená z duší -jednotlivých kameňov živého Božieho domu, tak kostol túto skutočnosť symbolizuje názorne, keďže je postavený z kameňov. A tak , ako je základ budovy na základe, základom duchovnej budovy Božieho domu je Kristus. On je hlava, On je základ, my sme tie kamene, tie časti jeho tajomného Tela. Slovenské slovo kostol je odvodené od latinského slova castellum- opevnené miesto- prvé kostoly u nás na opevnených hradiskách, ale zároveň aj tvrz- útočisko.
Knižné okienko. Tip na vianočný darček: kniha Život Ježiša Krista- Evanjeliá v dielach starých majstrov. Viac ako 50 úryvkov z evanjelií doplnených reprodukciami svetoznámych majstrov ( Tizian, Da Vinci, Caravaggio etc…). Kniha je veľmi pekne spracovaná, sama je ako malé umelecké dielo. Vydavateľstvo Slovart, cena 14,95 Eur. Vrelo odporúčam ( takto vypadá…).

ODPUSTKY pre duše v očistci: 

  • za nábožnú návštevu kostola alebo kaplnky 2.11., k tomu  pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha
  • za nábožnú návštevu cintorína a modlitbu za zosnulých od 1.-8. novembra
  • obvyklé podmienky: spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca a a vylúčiť pripútanosť k hriechu   

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 10.9.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 10. 9. 2023   Pondelok 11. …