Aktuálne správy

Aktuálne informácie pre farníkov!

Aktuálne Informácie pre veriacich farnosti! PROCESIA NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 19.4. KAPINCE 9.00- 10.00   MERAŠICE 10.30- 12.00 BISKUPOVÁ 14.30- 15.00. Procesia bola plánovaná na Veľkonočnú nedeľu, z dôvodu zákazu vychádzania bola presunutá na 19.4. Bez ohľadu na to, či v tom čase budete sledovať sv.omšu v televízii, po príchode procesie pred váš …

Čítajte ďalej »

Sviatočný príhovor správcu farnosti

  Milí priatelia! Boh nám prejavil lásku do krajnosti ( por. Jn 13,1). Miluje nás aj v našich pádoch a biede. To znamená, že sa od nás neodvracia a nenecháva nás osamotených. Gesto umývania nôh apoštolom pri Poslednej večeri je úžasným znamením, ktoré túto lásku zjavuje. Benedikt XVI. učí, že Ježiš odkladá odev …

Čítajte ďalej »

Hodnotné príhovory Sv.Otca Františka

Príhovor na prahu Veľkého týždňa: Drahí priatelia, dobrý večer! V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predstavujem si vás vo vašich rodinách, ako prežívate neobvyklý život, aby ste sa …

Čítajte ďalej »

Plán slúženia sv.omší pre Kapince a Biskupovú na apríl 2020

Plán sv.omší pre Kapince a Biskupovú na apríl 2020! Sv.omše sú slúžené vo farskom kostole v Merašiciach bez účasti veriacich. Streda 8.apríl + Ján,Jozef,Jolana Galánioví ( z Kapiniec) Pondelok 13.apríl + Jakub a Anna Chlebíkoví, syn Vendelín ( z Kapiniec) Utorok 14.apríl + Jozef a Margita Chudí ( z Biskupovej) Streda 15.apríl + Ján a Anna Barnašákoví …

Čítajte ďalej »

Aktuálny infoservis pre farníkov- dôležité!

Informácie pre veriacich farnosti! SPOVEDANIE: Vzhľadom k zákazu verejných zhromaždení si každý záujemca sv. spoveď a sv. prijímanie musí dohodnúť len telefonicky na služobnom farskom mobilnom čísle 0911-383220. Týka sa to spovede a sv. prijímania teraz pred veľkonočnými sviatkami, počas sviatkov a aj nasledujúce obdobie až do odvolania. MIMORIADNA ZBIERKA Farnosť je závislá na milodaroch …

Čítajte ďalej »