Aktuálne správy

Výsledky 1.kola volieb do ekonomickej rady farnosti

Výsledky 1.kola volieb do Ekonomickej rady farnosti Merašice 21.6.2016 Kandidáti zvolení v 1.kole sú zoradení zostupne ( od najvyššieho po najnižší počet hlasov).   MERAŠICE Pavol Konečný Rudolf Majgot, Katarína Vnučková ( rovnaký počet hlasov) Peter Kováč, Mária Kucharová, Jozef Tvrdý, Miloš Ondrejka ( rovnaký počet hlasov) Ľudmila lysová, Agnesa Latáková …

Čítajte ďalej »

Pozvánka na modlitbové stretnutie

 Familia Tyrnaviensis – Spoločenstvo ctiteľov Panny Márie Trnavskej vás pozýva v nedeľu 24. 5. 2015 na 9. MODLITBOVÉ STRETNUTIE K PANNE MÁRII TRNAVSKEJ Pozývame všetkých ľudí, ktorým záleží na stave cirkvi a jej mene v spoločnosti, na modlitbové stretnutie vo farnostiach. Modlitba bude k Panne Márii Trnavskej pred kópiou jej …

Čítajte ďalej »

Boli sme na púti v Mariazelli

  Jedno z najznámejších európskych mariánskych pútnických miest Mariazell v Rakúsku, bolo cieľom cesty účastníkov farskej púte farnosti Merašice v sobotu 18.apríla 2015. Priebeh cesty vypĺňali modlitba ruženca, modlitby, spevy a katechézy ( o význame požehnania, o zmysle pútí, o histórii mariazellského pútnického miesta). Púť sprevádzal vdp. Ľudovít Malý, správca …

Čítajte ďalej »

Príhovor na Veľký piatok 2015

Bože môj, Bože môj,prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;  volám v noci, a nenachádzam pokoja… ( Žalm 22) [fvplayer src=“http://www.farnostmerasice.sk/wp-content/uploads/2015/04/Hlas00021.3gp“ splash=“http://www.farnostmerasice.sk/wp-content/uploads/2015/04/velky_piatok_ukrizovanie.jpg“]

Čítajte ďalej »