Aktuálne správy

4. katechéza- opakovanie pre birmovancov

4.katechéza: Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho Kde nájdeme najdôležitejšie správy o Ježišovi Kristovi? Čo znamená slovo evanjelium? Meno Ježiš: Boh zachraňuje. Kristus: z gréckeho Christus ( hebrejsky Mašíjach/Mesiáš) znamená pomazaný. JK bol pomazaný Duchom Svätým, čo to znamená? ( Kto v Starom zákone bol pomazávaný olejom pri uvedení …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 24.12.2023

FARSKÉ OZNAMY na Štvrtú adventnú nedeľu 24. 12. 2023   Pondelok 25. 12. 2023 liturgický kalendár: NARODENIE PÁNA, slávnosť 8.00 Biskupová + Felix a Veronika Knižatoví, syn Peter 9.30 Kapince na úmysel celebranta 11.00 Merašice za farníkov utorok 26. 12. 2023 Liturgický kalendár: Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 8.00 Biskupová …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 17.12.2023

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu adventnú nedeľu 17. 12. 2023   Pondelok 18. 12. 2023 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice za farníkov utorok 19. 12. 2023 Liturgický kalendár: féria streda 20. 12. 2023 Liturgický kalendár: féria štvrtok 21.12. 2023 liturgický kalendár: féria Piatok 22. 12. 2023 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice …

Čítajte ďalej »

Pozvanie deťom k výrobe ozdôb do kostola

Pozvanie deťom k výrobe ozdôb na vianočný stromček do kostola Do sklenenej vianočnej gule, ktorá sa dá otvoriť , vložíte vami napísaný text modlitby , v ktorej dobrému Pánu Bohu môžete poďakovať alebo ho o čokoľvek dobré poprosiť. Guľu si môžete objednať u p.Magdy Habánovej a ona vám k tomu …

Čítajte ďalej »

Birmovancom- 3.katechéza zhrnutie

3. katechéza Za koho pokladajú ľudia Syna človeka (Mt 16, 13) Bol Ježiš Boh  alebo obyčajný človek? Tvrdil Ježiš o sebe, že je Boh?  Boh Otec o Ježišovi Kristovi ( ďalej JK) – Toto je môj milovaný Syn….( krst v Jordáne por. Lk 3, 21- 22 a Premenenie Pána por. …

Čítajte ďalej »