Aktuálne správy

Farské oznamy 3.9.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 3. 9. 2023 Pondelok 4. 9. 2023 liturgický kalendár: féria 16.45- 17.15 spovedanie Merašice 17.30 Merašice modlitba ruženca- vedie kňaz 18.00 Merašice + Ján a Anna Barnášakoví – po sv.omši krátka adorácia s požehnaním utorok 5. 9. 2023 Liturgický kalendár: féria …

Čítajte ďalej »

Požehnanie dopravných prostriedkov 2.9.2023

Požehnanie automobilov, motocyklov, bicyklov a kolobežiek bude v sobotu 2.9.2023 v čase od 10.00- 12.00 v areáli farského kostola v Merašiciach pri Lurdskej jaskynke.  Prichádzať možno individuálne v uvedenom čase.                                          …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 18.00 Merašice + Ľudmila Pekarovičová, + rodič.a ostatní + z rodiny utorok 29. 8. 2023 Liturgický kalendár: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 18.00 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 20.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu nedeľu v cezročnom období 20. 8. 2023   Pondelok 21. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Pia X.,pápeža, spomienka 18.00 Merašice + Milan Laták ( 1.výročie). utorok 22. 8. 2023 Liturgický kalendár: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka 9.00 Kapince za dobrodincov kostola- v Kapinciach slávnosť patrocínia 18.00 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 13.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Devätnástu nedeľu v cezročnom období 13. 8. 2023   Pondelok 14. 8. 2023 liturgický kalendár: sv. Maximilána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka 17.30 Kapince modlitba ruženca- vedie kňaz 18.00 Kapince na úmysel celebranta utorok 15. 8. 2023 Liturgický kalendár: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť 17.00 Biskupová + …

Čítajte ďalej »