Aktuálne správy

Svätý rok milosrdenstva- podujatia v našej farnosti

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva -podujatia našej farnosti Putovanie obrazu Božieho milosrdenstva po domácnostiach ( začiatok putovania v januári 2016). Katechézy na témy: Božieho milosrdenstva, Rozbor encykliky sv. Jána Pavla II. Bohatý na milosrdenstvo, skutky telesného a duchovného milosrdenstva ( piatky a soboty, začiatok v januári 2016). Častejšie navštevovanie chorých a …

Čítajte ďalej »

Najbližšie podujatia vo farnosti

Najbližšie podujatia vo farnosti Spoveď chorých 23.12.dopoludnia. Betlehemské svetlo 24.12. od 10.00 vo farskom kostole. Rozdávanie sv. prijímania chorým a starým v domácnostiach v nedeľu 27.12. popoludní . Ďakovné Te Deum na konci roka 31.12.2015 o 17.00 vo farskom kostole. Veni sancte na Nový rok 1.1.2016 ( 8.00 Biskupová,9.30 Kapince, …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 20.12.2015

FARSKÉ OZNAMY Na Štvrtú adventnú nedeľu 20.12.2015 pondelok 21. 12. 2015 liturgický kalendár: féria utorok 22. 12. 2015 liturgický kalendár: féria 16.30 Merašice + Rudolf a Rozália Majgotoví a star.rod. streda 23. 12. 2015 liturgický kalendár: féria 16.30 Merašice + Michal Candrák štvrtok 24. 12. 2015 liturgický kalendár: féria 22.00 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 6.12.2015

FARSKÉ OZNAMY Na Druhú adventnú nedeľu 6.12.2015 pondelok 7. 12. 2015 liturgický kalendár: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.0 Biskupová + Gejza,Margita, Michal a syn Augustín utorok 8. 12. 2015 liturgický kalendár: NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE, slávnosť 16.00 Kapince na úmysel 17.00 Merašice za farníkov streda 9. 12. …

Čítajte ďalej »

Liturgia-jeden z kľúčov k uchopeniu adventu

Či bude advent pre nás časom požehnaným, závisí od jeho plodného prežívania. Jednou z ciest, ktorá nám môže pomôcť naplniť tento ideál je liturgia. Konkrétne väčšia pozornosť venovaná z našej strany samotnému Božiemu slovu a liturgickým textom. Liturgia adventu totiž predstavuje autentický výklad jeho zmyslu jednak ako prípravu na druhý Kristov príchod a zároveň …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 29.11.2015

FARSKÉ OZNAMY Na 1.adventnú nedeľu 29.11.2015 pondelok 30. 11. 2015 liturgický kalendár: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 16.15 Merašice utorok 1. 12. 2015 liturgický kalendár: féria 16.15 Merašice streda 2. 12. 2015 liturgický kalendár: féria 16.15 Kapince za zdravie a Božiu pomoc štvrtok 3. 12. 2015 liturgický kalendár: sv. Františka Xaverského, …

Čítajte ďalej »