Aktuálne správy

Plánované podujatia na rok 2015

Projekt podpory misií formou zbierania starých známok ( spustenie v januári 2015). Projekt Adopcia srdca ( farnosť bude finančne a modlitbou podporovať  dieťa z Afriky, ktoré pridelí centrum Adopcie srdca…, spustenie február 2015). Spustenie novej farskej webstránky ( marec 2015). Farská púť do Mariazellu 18. 4. 2015. Voľby do ekonomickej rady farnosti ( …

Čítajte ďalej »

Rok 2014 v živote farnosti

1.7.2014 Začiatok pôsobenia nového správcu farnosti vdp. Mgr. Ľudovíta Malého ( na predošlom pôsobisku v Novom Meste nad Váhom pôsobil ako dekan 5 rokov). 27.7. 2014 verejné zhromaždenie s veriacimi v Merašiciach ohľadom návrhu odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve farnosti. 3.8.2014 hlasovanie veriacich v Merašiciach o začatí postupu na predloženie žiadosti k odpredaju nehnuteľnosti. 2.8.2014 slávnosť patrocínia …

Čítajte ďalej »